Stort grattis Häggis!

Vad vännerna säger.....

Talen......