CLASSIFIED INFORMATION

Du har visat dig behörig.

Nedan ser du instruktioner som är vitala för din framgång.

  1. Läs hela denna instruktion först
  2. Lägg tillbaka QR-koden och stäng detta lås omedelbart. Naturligtvis ändra du koden, så att inte obehöriga kan komma åt denna information
  3. Du har säkert redan hittat brevlådan, om inte, gör det
  4. Nyckeln till brevlådan sitter på ett utdragbart snöre i brevlådans vänstra främre sida
  5. Känn försiktigt tills du hittar den, ta den och öppna låset
  6. Ta ett CIPHER WHEEL (kodhjul) och stäng brevlådan omedelbart.
  7. Lös sedan texten i Paddan.

S=a: Lycka till, vi behöver dig!